Welke informatie wil de doelgroep graag terugzien in een vacature?

Welke informatie wil de doelgroep graag terugzien in een vacature?

Welke informatie wil de doelgroep graag terugzien in een vacature? In totaal zijn er 2335 antwoorden gegeven door 331 respondenten. De antwoorden zijn in drie blokken van belangrijkheid in te delen.

Het meest gegeven antwoord is salaris: salaris gegeven door 284 respondenten (85,8%) gevolgd door functie-eisen opgegeven door 268 respondenten (80,97%). In het tweede blok zitten drie antwoorden: Ontwikkelingsmogelijkheden (76,43%), taakinhoud (76,13%) en aantal uren per week (71,60%). In het derde blok zitten Bedrijfsomschrijving (60,12%), bedrijfscultuur (57,40%) en werktijden (55,28%).

Een andere vraag was, welke arbeidsvoorwaarden wil je graag terugzien in een vacature. Het meest gegeven antwoord is salaris gegeven door 292 respondenten (88,22). Op de tweede plek komt reiskosten/auto ingevuld door 211 respondenten (63,74%).  Op de derde plek komt het aantal vakantiedagen, met 208 respondenten (62.84%). Ook werktijden (59,21%), contracturen (58,61%) en contractvorm (49,24%) worden veel genoemd.

Als we dieper inzoomen en uitvragen welke informatie een advertentie op social media absoluut moet hebben, dan zien we dat salaris nog steeds op 1 staat met 64,95%, maar beduidend minder dan bij de vorige vragen. Ook bij de advertenties op social media geeft de doelgroep aan dat ze op de tweede plaats de functie-eisen willen terugzien (58,61%). Op de derde plek staat taakinhoud met 191 respondenten (57,70%).